Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika / za izbor članova Vijeća Općine Nuštar