Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

U sklopu projekta „Zaželi II – Općina Nuštar“, kodni broj: UP.02.1.1.13.0208., dana 15. travnja 2021. godine djelatnicama projekta uručena su uvjerenja o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju slastičar u kojemu je sudjelovalo deset žena iz istog projekta. Cilj je edukacije  stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koje omogućuju ženama samostalno obavljati poslove slastičara, kao i mogućnost konkuriranja na tržištu rada budući da je slastičar jedno od deficitarnih zanimanja. Edukaciju je u sklopu projekta provodilo Učilište Studium iz Vukovara.