Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih godišnjih novčanih naknada za djecu u iznosu od 500,00 kuna

Na temelju članka 7. Odluke Općinskog vijeća  o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar od 18. ožujka 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih godišnjih novčanih naknada

za djecu u iznosu od 500,00 kuna

 

I.

 

        Pozivaju se roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Općine Nuštar da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu naknadu u iznosu od 500,00 kuna.

 

Pravo na naknadu ostvaruju:

  • Djeca koja su rođena 2020. godine i starija pa sve do polaska u školu uz uvjet da oba roditelja/skrbnika i dijete imaju prijavljeno prebivalište u Općini Nuštar.

         

II.

 

      Roditelj/skrbnik djeteta podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade (obrazac se može pronaći na stranicama Općine Nuštar www.nustar.hr, podići u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar na samom ulazu ili zatražiti na email adresi nustar-opcina@vu.t-com.hr )
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika i dijete
  3. Kopija tekućeg računa  

 

Ukoliko roditelj ima više djece dovoljno je podnijeti 1 zahtjev i njemu navesti svu djecu.

 

III.

Zahtjevi se podnose na slijedeći način:

  • U Općini Nuštar radnim danom od 15. do 30. studenog 2021. godine (na ulazu će biti postavljena kutija);
  • na e-mail adresu Općine nustar-opcina@vu.t-com.hr
  • poštom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar

 

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

IV.

 

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Općine Nuštar www.nustar.hr te na oglasnoj ploči Općine Nuštar.

 

OPĆINA NUŠTAR

PROČELNIK JUO OPĆINE NUŠTAR

Maja Matijašević

 

 

KLASA: 402-08/21-01/60

URBROJ: 2188/07-21-01/03

Nuštar, 15. studeni 2021. godine

 

 

ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MJERA MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE NAČINA DOSTAVE ZAHTJEVA TE DA U KUTIJU NA ULAZU UBACITE POTPUNU DOKUMENTACIJU ( unaprijed iskopiranu)!!