JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE NUŠTAR ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 05/21), općinski načelnik Općine Nuštar dana 02. prosinca 2021. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE NUŠTAR ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

Članak 1.

Općina Nuštar dodjeljivat će stipendije svim redovnim studentima s područja Općine Nuštar upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2021./2022 u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna.

Stipendije se dodjeljuju svim srednjoškolcima koji pohađaju srednju školu u drugoj županiji  u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna.

 

Članak 2.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti od druge do posljednje godine studija pod uvjetom da:

 • imaju prebivalište na području Općine Nuštar
 • da imaju status redovitog studenta
 • ne primaju drugu stipendiju
 • podnositelj zahtjeva odnosno obitelj podnositelja navedena na adresi u zahtjevu nema nikakav dug prema Općini Nuštar i komunalnom poduzeću Monosterium d.o.o. u vlasništvu Općine Nuštar

 

Pravo na stipendiju imaju svim srednjoškolci koji pohađaju srednju školu u drugoj županiji pod uvjetom da:

 • imaju prebivalište na području Općine Nuštar
 • podnositelj zahtjeva odnosno obitelj podnositelja navedena na adresi u zahtjevu nema nikakav dug prema Općini Nuštar i komunalnom poduzeću Monosterium d.o.o. u vlasništvu Općine Nuštar

 

 

 

 

Članak 3.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom Obrascu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • presliku važeće osobne iskaznice
 • uvjerenje (potvrda) sveučilišta da je podnositelj Zahtjeva redovno upisao drugu ili višu godinu studija ili potvrda srednje škole o upisanom razredu
 • vlastoručno potpisana Izjava da ne prima drugu stipendiju

 

Općina Nuštar će nakon završetka javnog poziva pregledati postoje li dugovanja te će sve podnositelje o tome naknadno obavijestiti.

 

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, odnosno za period od rujna 2021. do lipnja 2022.

 

 

Članak 5.

Zadnji dan za podnošenje zahtjeva je petak, 17. prosinca 2021. godine. Ova Odluka objavit će se na stranicama Općine Nuštar www.nustar.hr i na Oglasnoj ploči Općine Nuštar.

Zahtjev se podnosi:

 • Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati;
 • na e-mail adresu Općine nustar-opcina@vu.t-com.hr.
 • poštom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Općine Nuštar i na službenim internetskim stranicama Općine www.nustar.hr.

 

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MJERA MOLIMO VAS DA PROBATE ZAHTJEVE PODNIJETI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE!