EU-projekt: Školska oprema za Slavoniju i Pounje - do 6. rujna 2021. prikupljanje zahtjeva za humanitarnu pomoć

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je započelo s prikupljanjem zahtjeva za humanitarnu pomoć za novi EU-projekt FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije) pod nazivom „Školska oprema za Slavoniju i Pounje“.

Projekt je financiran putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, a Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je jedan od provedbenih partnera.

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je posredstvom medija informiralo javnost o ovom projektu, a svim osnovnim školama s našeg područja dostavilo upute i obrasce koje je potrebno priložiti.

Molimo da na mrežnim stranicama općine također objavite informaciju o ovom projektu, kako bi korisnici na vrijeme, a najkasnije do 6. rujna 2021. godine dostavili Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci potrebnu dokumentaciju.

Korisnici koji ostvaruju pravo na školsku opremu iz ovog projekta su djeca koja će u školskoj godini 2021./2022. pohađati 1. - 8. razred osnovnih škola na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci koje obuhvaća gradove Vinkovci i Otok i općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci, prema sljedećim kategorijama:

 

KATEGORIJA 1. Djeca iz obitelji primatelja zajamčene minimalne naknade kojima je pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

 

KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PREMA POPISU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI JE DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO POPUNITI I PREDATI GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VINKOVCI UPUĆENA POŠTOM NA KUĆNE ADRESE.

 

KATEGORIJA 2. Djeca samohranih roditelja s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 4.062,51 kuna.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA ZA PROŠLU GODINU ZA SVE ČLANOVE

OBITELJI.

 

KATEGORIJA 3.    Djeca u obiteljima s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim   od

6.436,00 kuna.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA ZA PROŠLU GODINU ZA SVE ČLANOVE

OBITELJI.

 

KATEGORIJA 4.   Iznimno, djeca u obiteljima s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI

  • POTVRDA O ZAŠTIĆENOM RAČUNU, POTVRDA O VISINI DOHOTKA, STANJE TEKUĆEG RAČUNA U ZADNJA 4 MJESECA, IZJAVA O PRIHODIMA I RADNOM STATUSU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA.

 

Zbog narudžbe odgovarajućih veličina školske opreme potrebno je da roditelji što prije, a najkasnije do 6. rujna 2021. godine u sjedište Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci na Trgu bana Josipa Šokčevića 1, Vinkovci, za djecu koja ispunjavaju gore navedene kriterije i koja će u školskoj godini 2021./2022. pohađati 1. – 8. razred osnovne škole dostave popunjene i potpisane obrasce:

 

  • Zahtjev za humanitarnu pomoć
  • Izjava o zajedničkom kućanstvu
  • Anketni upitnik (za svako dijete pojedinačno)
  • Privola o zaštiti osobnih podataka

 

Za sve eventualne nejasnoće korisnici nam se mogu obratiti izravno u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci na Trgu bana Josipa Šokčevića 1 ili na telefon: (032) 332 523.