Sklopljeni Ugovori s Općinom Nuštar

Vrsta ugovora Datum Sklapanja Iznos bez PDV-a Razdoblje na koje je sklopljen Subjekt s kojim je sklopljen Datum izvršenja Plačanje iz proračuna jedinice
Održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Nuštar,Ugovor KLASA: 340-03/15-01/20; URBROJ: 2188/07-15-01/03 01. 12. 2015 60.000,00 kn 01. 12. 2015 do 01. 04. 2016 Eko Nuštar 4 mjeseca DA
Sanacija prometnica asfaltom, Ugovor KLASA: 340-03/15-01/4-1; URBROJ: 2188/07-15-01/03 15. 05. 2015 136.175,00 kn 15. 05. 2015 do 31. 05. 2015 Djelatnik d.o.o. 10 radnih dana DA
Asfaltiranje autobusnih stajališta u Marincima, Ugovor KLASA: 340-03/15-01/17; URBROJ: 2188/07-15-01/03 26. 11. 2015 187.037,50 kn 26. 12. 2015 CESTORAD d.d. 30 radnih dana od uvođenja u posao DA
Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj: PO-60/2016 04. 02. 2016 238.353,24 kn 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 Proenergy d.o.o. Zagreb 28.02.2017. DA
Nabava kamena za potrebe Općine Nuštar, Ugovor KLASA: 340-03/15-01/8; URBROJ: 2188/07-15-01/03 27. 05. 2015 199.800,00 kn 28. 05. 2015 A.D.PROMET sutradan od slanja narudžbe DA