Marinci

Neveliko selo između Nuštra i Bogdanovaca na obalama Vuke spominje se u povijesnim listinama odavno. Niklo je na rimskom naselju. Ulomci keramike se i sada pronalaze na oranicama. Selo je višenacionalno, sastavljeno od Mađara, Hrvata, Albanaca i Srba. U domovinskom ratu je nestalo i pobijeno 28. mještana. Izgrađena je Crkva kapelica od kamena njima na spomen. Na sred sela postojala je crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije građena 1855 godine. Srušena je u Domovinskom ratu 1992. Gradnja nove crkve je započela 2003, da bi je dovršili i blagoslovili 8.rujna 2005 po biskupu Marinu Srakiću. Glavni oltar je iz 1910. Kako je blagdan bio u zimu 8.12. selo je zamolilo biskupiju za promjenu goda što im je dozvoljeno 21.08.1923. Sada je crkveni god Mala gospa 08.09. Naša su djeca polazila u osnovnu školu Nuštar do 1875. Nova škola u Marincima je otvorena 13.I 1903. Danas su Marinci naselje sa 671 stanovnikom i 203 kućanstva.