Javna nabava

Istekla nadmetanja

Naziv Vrijeme
Poziv na dostavu ponuda - usluge stručnog nadzora, projektantskog nadzora i poslovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prilikom provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Nuštar 31. 07. 2018 do 07. 08. 2018
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI KRALJA TOMISLAVA U NUŠTRU - Evidencijski broj nabave: NMV-06/18 26. 06. 2018 do 12. 07. 2018
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave: IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U NUŠTRU, Evidencijski broj nabave: NMV-05/18 17. 05. 2018 do 11. 06. 2018
Poziv na dostavu ponuda za izvršenje usluge: provođenje postupaka javne nabave i svih drugih pripremnih radnji, informativno-obrazovne aktivnosti, promidžba i vidljivost, upravljanja projektom i administracija projekta - Izgradnje reciklažnog dvorišta 27. 02. 2018 do 06. 03. 2018
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „VRTULJAK“ Evidencijski broj nabave: NMV-01/18 22. 02. 2018 do 16. 03. 2018
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi -ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „VRTULJAK“, evidencijski broj: NMV-01/2018 21. 02. 2018
DOKUMENTACIJA O NABAVI - (NACRT) ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „VRTULJAK“ Evidencijski broj nabave: NMV-01/18 08. 02. 2018 do 15. 02. 2018
PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI - Evidencijski broj nabave: NVV-01/2017 29. 12. 2017 do 31. 01. 2018
NVV-01-17 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 29. 12. 2017
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U SVRHU POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE, evidencijski broj nabave: NVV-01/2017 12. 12. 2017 do 19. 12. 2017
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - Evidencijski broj nabave: NMV-01/2017 31. 10. 2017 do 20. 11. 2017
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Dobava i ugradnja solarnih fotonaponskih i termodinamičkih sustava na objekte općine Nuštar - Evidencijski broj nabave : EMV- 03/15 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015
Pojašnjenje/dopuna/ispravak DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Povećanje energetske učinkovitosti nestambene upravne zgrade Općine Nuštar - Evidencijski broj nabave: NMV- 02/15 11. 08. 2015 do 21. 08. 2015
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Povećanje energetske učinkovitosti nestambene upravne zgrade Općine Nuštar - Evidencijski broj nabave: NMV- 02/15 - Otvoreni postupak javne nabave MALE VRIJEDNOSTI 27. 07. 2015 do 21. 08. 2015
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, evidencijski broj NMV-01/15 - POJAŠNJENJE/IZMJENA dokumentacije za nadmetanje 11. 05. 2015 do 22. 05. 2015
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, evidencijski broj NMV-01/15 - POJAŠNJENJE/ISPRAVAK dokumentacije za nadmetanje 05. 05. 2015 do 22. 05. 2015
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici bana Jelačića u Nuštru - Evidencijski broj nabave: NMV- 01/15 30. 04. 2015 do 22. 05. 2015
Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave – Nabava komunalne opreme – kanti za sakupljanje komunalnog otpada. Evidencijski broj nabave: NMV-01/14 11. 11. 2014 do 24. 11. 2014
Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka nabava usluge pripreme, dostave i podjele toplih obroka. Evidencijski broj nabave: NMV- 04/13 02. 08. 2013 do 23. 08. 2013
Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka - Nabava drobljenog kamena tijekom 2013. godine. Evidencijski broj nabave: NMV- 02/13 15. 03. 2013 do 04. 04. 2013
Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka - Nabava betona tijekom 2013. godine. Evidencijski broj nabave: NMV- 03/13 15. 03. 2013 do 04. 04. 2013
Odluka o poništenju - otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluge pripreme, dostave i podijele toplih obroka za potrebe korisnika ''Programa pomoći u kući starijim osobama na području Općine Nuštar, evidencijski broj nabave: 02- EMV/2012 16. 04. 2012 do 07. 05. 2012
2. Izmjena Dokumentacije - Postupak javne nabave male vrijednosti - Nabava radnog stroja - rovokopača 01-EMV/2012 16. 04. 2012 do 24. 04. 2012
Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radnog stroja - rovokopača 16. 04. 2012 do 25. 04. 2012
Dokumentacija za nadmetanje 02-EMV-2012 - DOSTAVA OBROKA 19. 03. 2012 do 05. 04. 2012
1. Izmjena Dokumentacije - Postupak javne nabave male vrijednosti - Nabava radnog stroja - rovokopača 01-EMV/2012 05. 03. 2012 do 25. 04. 2012
Pojašnjenje Dokumentacije - Postupak javne nabave male vrijednosti - Nabava radnog stroja - rovokopača 01-EMV/2012 22. 02. 2012 do 25. 04. 2012
Postupak javne nabave male vrijednosti - Nabava radnog stroja - rovokopača 01-EMV/2012 17. 02. 2012 do 25. 04. 2012