Veterinarska stanica d.o.o.: Obavijest o deratizaciji

Sukladno članku 5. stavak 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09 ), djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Vinkovci obaviti će deratizaciju domaćinstava, napuštenih i porušenih objekata u Općini Nuštar: Nuštar, Cerić i Marinci od 13.03.2017. do 24.03.2017. radi uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti koje uzrokuju štakori.

U slučaju vremenskih neprilika deratizacija se odgađa za slijedeći dan.

 

Veterinarska stanica d. o. o. Vinkovci

DDD služba

 Ana Kudric,mag.educ.biol.et chem.

Tel: 032/339-192

Mob: 099/345-9624

Fax: 032/332-081