Tonski zapisi sjednica Općinskog vijeća od sada na službenim web stranicama Općine

S ciljem približavanja rada Općinskog vijeća Općine Nuštar javnosti, na službenim web stranicama Općine uvode se promjene koje će svim zainteresiranima omogućiti direktan uvid u rad općinskih vijećnika. Tako će od ovog tjedna na web stranici Općine biti dostupni tonski zapisi sjednica Općinskog vijeća. Tonski zapisi, odnosno link na youtube kanal dostupni su u izborniku Općinsko vijeće/ Tonski zapisi.