Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar i sufinanciranje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Temeljem Odluke župana o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih  učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije, sufinancirati će se troškovi autobusnog prijevoza na način da:

75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

- Dio troškova 100 kn (mjesečno po učeniku) snose roditelji učenika,

- Preostali dio troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar na 4. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar na način da će Općina Nuštar podmiriti i 100 (stokuna) kuna koje su dužni snositi roditelji.

 

Učenicima koji su u školskoj godini 2017/2018 upisali i redovito pohađaju srednju školu, sufinancirati će se troškovi javnog prijevoza željeznicom na način da:

- 75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

- 25 % troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je dana 12. rujna 2017. godine na 4. sjednici Odluku o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Nuštar u iznosu od 400,00 (četiristotinekuna) kuna mjesečno za svako dijete.

Upute; roditelji vrtićkog djeteta trebaju uzeti potvrdu od strane dječjeg vrtića Vrtuljak Nuštar, da je vrtić popunjen, te istu dostaviti vrtiću koje dijete pohađa, van općine Nuštar.