Raspored mjesečnog odvoza papira u općini Nuštar

Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) utvrđene su mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da se smanji količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te je ujedno uređeno gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Sukladno tome Općina Nuštar pokreće projekt skupljanja, selektiranja otpada u kućanstvima. Njime želimo promijeniti navike i ekološku svijest građana, bitno smanjiti količine otpada koji se odlaže te iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

Na Vašu kućnu adresu bit će dostavljena plava posuda za papir. Odvoz je planiran jednom mjesečno tj. 

  • DRUGI UTORAK U MJESECU CERIĆ,
  • ČETVRTI UTORAK U MJESECU NUŠTAR I MARINCI

U dane odvoza korisnici trebaju iznijeti posudu s papirom ujutro u 7.00 sati i ostaviti je na mjestu na kojem inače ostavljaju kantu za komunalni otpad.        

*Napomena: Ubacivanje komunalnog otpada u kontejnere za papir zakonom je zabranjeno i bit će strogo sankcionirano.