Proglašena elementarna nepogoda u Vukovarsko-srijemskoj županiji - upute o prijavi štete

Dana 4. rujna 2017.godine župan Božo Galić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje Vukovarsko-srijemske županije. Odluka se odnosi na područje općina Andrijaševci, Babine Grede, Bogdanovaca, Borova, Bošnjaka, Cerne, Drenovaca, Gradišta, Gunje, Ivankova, Jarmine, Markušice, Negoslavaca, Nijemaca, Nuštra, Privlake, Starih Mikanovaca, Štitara, Tordinaca, Vođinaca i Vrbanje. 

Šteta se može prijaviti u prostorijama Općine Nuštar, svaki radni dan od 08,00-13,00 sati, a posljednji dan za prijavu je ponedjeljak 11. rujna 2017. godine.

 

Pri prijavi potrebno je ponijeti :

- ispunjeni Obrazac za prijavu EN-P (u privitku teksta, a može se preuzeti i u zgradi Općine)

- presliku osobne iskaznice

- presliku Upisnika poljoprivrednih površina

- presliku kartice žiro-računa