Prijava kvara javne rasvjete

Poštovani mještani općine, sve kvarove na javnoj rasvjeti možete prijaviti na broj telefona 032/388 921, 032/388 927, odnosno na broj komunalnog redara 099/ 214 3248 i to svakim radnim danom od 07:30 do 15:00 sati ili na e-mail: [email protected].