Poziv svagdašnjim vlasnicima nekretnina upisanih u k.o. Nuštar za zaključenje Ugovora o pravu služnosti radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naselju Nuštar

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci namjerava radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naselju Nuštar sporazumno riješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina na predmetnoj trasi. Pozivaju se vlasnici i suvlasnici navedenih nekretnina (popis u privitku) preko čijih dijelova nekretnina prolazi navedena trasa, da se  radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist VVK, jave u Upravu VVK. Osoba za kontakt- Mirela Čordašić dipl.iur. 032/638 871

Preuzimanja: