POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/21-01/2 Urbroj: 2188/07-21-01/03 od 24. veljače 2021. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. Matea Milić, Dr. Ante Starčevića 22, Vukovar
  2. Mirta Srednoselec, Petra Svačića 8a, Nuštar

                                                     

II.

Kandidati iz točke I. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim testiranjem koje će se provesti u općinskoj vijećnici  Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar dana:

         15. ožujka 2021. godine u 10:00 sati

 

III.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i upute kandidatima (www.nustar.hr).

 

IV.

Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se  provesti isti dan ali  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

 

 

 

V.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom testiranju i provedenom intervjuu.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa