Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića ''Vrtuljak''

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića ''Vrtuljak'', između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i Općine Nuštar s druge strane.

Ukupna vrijednost Projekta se određuje na 793.078,22 kuna, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 420.176,34 kuna što predstavlja 63,3674916% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.