Obavijest o roku predaje Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

U Narodnim novinama broj 65/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Zakon je stupio na snagu 15. srpnja. Novi Zahtjevi se mogu podnositi od 17.07.2017. do 30.06.2018. samo za zgrade koje su sagrađene do 21. lipnja 2011. odnosno koje su vidljive na snimci iz zraka.