Obavijest o deratizaciji

Sukladno članku 5. stavak 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 ), djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Vinkovci obaviti će deratizaciju domaćinstava u općini Nuštar, mjesta Nuštar, Cerić i Marinci od 02.03.2021. do 10.03.2021. radi uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti koje uzrokuju štakori.

U slučaju vremenskih neprilika deratizacija se odgađa za slijedeći dan.

 

 

                                                                                               Veterinarska stanica d. o. o. Vinkovci

DDD služba

                                                           Ana Kudric, mag.educ.biol.et chem.

Tel: 032/339-192

Mob: 099/345-9624

Fax: 032/332-081

e-mail: vet.st.vk.ddd@gmail.com