Sastav Općinskog vijeća

Vijećnici

DARKO ČULJAK (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)predsjednik Vijeća
ROBERTA MESIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC) potpredsjednik Vijeća
IVAN GALIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC) potpredsjednik Vijeća
ZORAN ALPEZA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
DRAGO MRKONJIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
JOSIP PAP (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
MATEJ VRSELJA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
KATARINA ARTUKOVIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
MARTINA JOZIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: HRVOJE DRINOVAC)
ŽELJKO SESAR (HDZ)
GORAN RUNJAIĆ (HDZ)
GORAN RUBIĆ ( DOMOVINSKI POKRET )
FRANO SESAR ( KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE: FRANO SESAR)