Vijesti

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE NUŠTAR ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Poštovani studenti, ovim putem Vas molimo da ove godine u što većem broju (ukoliko ste u mogućnosti) Vaše zahtjeve za dodjelu stipendije podnosite putem elektroničke pošte na službenu adresu e-pošte Općine Nuštar: nustar-opcina@vu.t-com.hr  iz razloga situacije vezane za epidemiju koronavirusa (COVID-19). Svu potrebnu dokumentaciju možete

Otvoreno savjetovanje u donošenju Prijedloga Proračuna Općine Nuštar za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Proračuna Općine Nuštar za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu. Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Prijedloga Proračuna Općine Nuštar te svoje prijedloge dostave pismeno na adresu Općine Nuštar ili na mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr 

Polet Vinkovci: Obavijest učenicima

Učenici srednjih škola iz općine Nuštar  (Nuštar, Cerić i Marinci) ne trebaju dolaziti na blagajnu  Polet-a produžiti  mjesečne karte. S obzirom da je Općina Nuštar preuzela  plaćanje iznosa koji  bi trebali platiti učenici imamo mogućnost on-line produžavanja karata.

Učeničke karte biti će produžene prvog školskog radnog dana u mjesecu. Samo u slučaju ako učenici imaju  promjenu (adresa, škola, relacija, prekid školovanja) potrebno je promjenu odraditi na blagajni.

Obavijest roditeljima učenika osnovne škole s prebivalištem na području općine Nuštar

Obavještavamo roditelje da su isplaćene jednokratne novčane naknade za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021. Ukoliko do nekih isplata nije došlo, zbog primjerice zaštićenog računa, molimo roditelje da odu s Rješenjem Općine Nuštar u Financijsku agenciju (FINA), da bi se isplata ostvarila.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru

03. srpnja 2020. godine, Općina Nuštar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisali su ugovor za projekt ''Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru'' vrijedan ukupno 1.294.183,00 kn za koji su sredstva osigurana u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.

Poziv za razgovor (intervju)- radno mjesto voditelja projekta ''Zaželi''

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice Općine Nuštar upućuje poziv za provedbu razgovora (intervjua) slijedećeg sadržaja: Poziv za razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelja projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena.

To su:

Poziv za razgovor (intervju)- radno mjesto asistent/ica projekta ''Zaželi''

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice Općine Nuštar upućuje poziv za provedbu razgovora (intervjua) slijedećeg sadržaja:Poziv za razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena su:

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

OBAVIJEST

Poštovani mještani Općine Nuštar, obavještavam Vas kako ove godine zbog epidemioloških mjera i situacije u kojoj smo se našli ove godine nećemo obilježavati Dane obrane i dan Općine Nuštar. Smatramo kako bi bilo najbolje ove godine Dane obrane i dan Općine Nuštar provesti u što manjem okupljanju i bez velikih troškova te Vas molimo za razumijevanje. Polaganje vijenaca i misa će biti u svakome mjestu o čijoj satnici ćete

Projekt "Akcijom do zajedništva": Podjeljen set radne odjeće

U sklopu provedbe projekta "Akcijom do zajedništva" djelatnice projekta preuzele su predviđeni set radne odjeće. Uz jakne i majice koje će koristiti u svakodnevnom radu, zasigurno je da će biti prepoznatljive na ulicama Općine Nuštar, uz naravno jasno naznačene elemente vidljivosti na koje nas obvezuje provedba cijelog projekta.

  

 

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka IV. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole u školskoj godini 2020./2021., ( Klasa: 402-08/20-02/58 Urbroj: 2188/07-20-02/03 od 11. rujna 2020. godine)) načelnik Općine Nuštar objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

I.

 

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 10/18 i 03/20.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 37. sjednici održanoj dana 11. rujna 2020. godine, donosi Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

 

Članak 1.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar

Na temelju članka 19. i 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 10/18 i 03/20), a sukladno Odluci Župana Vukovarsko-srijemske županije o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za školsku godinu 2020/2021. od 01.09.2020.

Glasnik Općine Nuštar

Glasnik Općine Nuštar Broj 31 - godina X - srpanj 2015.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru

NUŠTAR KROZ POVIST

Općina prijatelj

Facebook

Projekt ''Eko - edukacije''

E-IMOVINA