Vijesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA ''VRTULJAK'': OBAVIJEST

Roditeljima djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.s područja općine Nuštar, da se jave u vrtić do 28. veljače 2018., radi održavanja programa PREDŠKOLE, a koji je obvezan prema zakonu o predškolskom odgoju čl.23.a(N.N.94/13)na snazi od 31. 08 2014. a organizira se i odnosi na djecu predškolske dobi, koja ne pohađaju vrtić.

Ravnateljica,Jasminka Zovko

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar: Čitateljski klub

Pozivamo sve zainteresirane korisnike Narodne knjižnice i čitaonice, u ožujku planiramo osnovati čitateljski klub i pozivamo sve zainteresirane da nam se jave u knjižnicu do kraja veljače. U nastavku možete pročitati više o čitateljskom klubu. Čitateljski klub je zajednica čitatelja koji se sastaju najčešće jednom mjesečno, čitaju istu knjigu, nakon čega slijedi zajednički susret i grupna rasprava.

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar: Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!

Na Međunarodni dan darivanja knjiga, 14. veljače, provodi se akcija  "Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!"  Ove godine ostvarena je suradnja Narodne knjižnice sv. Benedikta Nuštar, OŠ Zrinskih i školske knjižničarke Marine Kordić. Učenici OŠ Zrinskih prikupili su nešto više od 130 slikovnica koje smo darovale dječjem vrtiću Vrtuljak iz Nuštra i ravnateljici vrtića Jasminki Zovko.

Stolnoteniski klub „Nuštar“ održao je drugu izbornu Skupštinu Udruge

Stolnoteniski klub Nuštar je održao drugu izbornu Skupštinu Udruge dana 27. siječnja 2018. godine. Sjednici je prisustvovalo je 34 redovita člana, 23 djece i 8 gostiju. Na čelu kluba, koji posebnu pozornost posvećuje radu s djecom i mladima, ali i promovira rekreativno bavljenje stolnim tenisom svih generacija, i dalje ostaje dosadašnji predsjednik Josip Magdić. Klub je osnovan 2013. godine.

Anketa o društveno-kulturnom životu u općini Nuštar

Anketom o društveno-kulturnom životu u općini Nuštar želimo dobiti jasan uvid o tome što mještani općine Nuštar u sva tri naselja - Marinci, Cerić i Nuštar - misle o društveno-kulturnim sadržajima, njihovoj kvaliteti, mogućnosti na koji način poboljšati ove i slične sadržaje te na koji način uključiti što veći broj mještana u aktivno kreiranje kulturno-društvenih sadržaja u općini Nuštar.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - radno mjesto ASISTENT/ICA PROJEKTA ''ZAŽELI''

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  Općinu Nuštar na radno mjesto ASISTENT/ICA PROJEKTA ZAŽELI su:

1. Milan Bunjevac, M. Gupca 64,Vinkovci

2. Ana Fajdetić, I. Gundulića 35, Vinkovci

3.  Magdalena Sente, S. Radića 33, Cerić

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - radno mjesto VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA ''ZAŽELI''

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  Općinu Nuštar na radno mjesto VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA ZAŽELI su:

 

1. Ivana Lukačević, M. Držića 67, Nuštar

2. Jelena Radanov, Duga ulica 19, Vinkovci

Obavijest primateljima Općinske stipendije

Pozivaju se slijedeći studenti koji udovoljavaju uvjetima javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018 od 18. prosinca 2017. godine da dođu potpisati Ugovor o dodjeli stipendije svaki radni dan od utorka 23. siječnja 2018. godine u razdoblju od 08:00 do 14:00 sati. Pri tome Vas molimo da obvezno otvorite žiro/tekući račun u OTP banci te ga dostavite prilikom potpisivanja ugovora.

Potpisan Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta u općini Nuštar

U Velikoj županijskoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije danas je potpisan ugovor o IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI NUŠTAR između Općine Nuštar - načelnika Hrvoja Drinovca, te ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića

Ukupna vrijednost projekta je 3.289.569,85 kn. dodjeljuju se sredstva u iznosu od 2.796.134,37 kn što je ukupno 85 % prihvatljivih troškova projekta.

Poziv za očitovanje zainteresirane javnosti oko ''Nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nuštar'

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018

Temeljem Odluke o dodjeli stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2017/2018 (Službeni vjesnik VSŽ br. 16/17) općinski načelnik Općine Nuštar donosi slijedeću ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Općina Nuštar dodjeljivat će stipendije svim redovnim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2017./2018.

Glasnik Općine Nuštar

Glasnik Općine Nuštar Broj 31 - godina X - srpanj 2015.

Općina prijatelj